Uznesenie č. 27/1973 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Čiastka 10/1973
Platnosť od 06.04.1973 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

Pôvodný predpis

06.04.1973