Vyhláška č. 26/1973 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti úpravy majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny, tepla a vykurovacích plynov

Čiastka 9/1973
Platnosť od 30.03.1973
Účinnosť od 01.04.1973

OBSAH