Vyhláška č. 172/1973 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov a Federálneho ministerstva financií o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí

(v znení č. 3/1991 Zb.)

Čiastka 41/1973
Platnosť od 27.12.1973 do31.03.2002
Účinnosť od 01.02.1991 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.