Uznesenie č. 164/1973 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 66 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 41/1973
Platnosť od 27.12.1973 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

164

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 18. decembra 1973

o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 66 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 66 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia na sobotu 23. februára 1974.

Indra v. r.