Uznesenie č. 164/1973 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 66 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 41/1973
Platnosť od 27.12.1973 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.