Vyhláška č. 133/1973 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti

Čiastka 33/1973
Platnosť od 30.10.1973 do30.06.1979
Účinnosť od 01.12.1973 do30.06.1979
Zrušený 22/1979 Zb.