Smernica č. 124/1973 Zb.Smernice Ústrednej rady odborov o postavení a úlohách orgánov ROH v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, schválené VI. plenárnej schôdze ÚRO

Čiastka 32/1973
Platnosť od 12.10.1973 do11.02.1981
Účinnosť od 01.01.1974 do11.02.1981
Redakčná poznámka

Smernica bola zrušená F 223/29/81-6550.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1974 - 11.02.1981