Vyhláška č. 123/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík

(v znení č. 436/2006 Z. z.)

Čiastka 32/1973
Platnosť od 12.10.1973
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť dňom podpisu.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.05.2006 436/2006 Z. z. Aktuálne znenie
12.10.1973 - 25.05.2006

Pôvodný predpis

12.10.1973