Vyhláška č. 122/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 32/1973
Platnosť od 12.10.1973
Účinnosť od 27.10.1973
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 13 nadobudla Dohoda platnosť 5. februárom 1973.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.10.1973 Aktuálne znenie