Vyhláška č. 121/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach

Čiastka 32/1973
Platnosť od 12.10.1973
Účinnosť od 27.10.1973
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 12 nadobudla Dohoda platnosť 3. júlom 1973.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.10.1973 Aktuálne znenie