Vyhláška č. 119/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistíckej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 138/1971 Zb. o správnych poplatkoch

Čiastka 32/1973
Platnosť od 12.10.1973 do31.12.1976
Účinnosť od 15.10.1973 do31.12.1976
Zrušený 162/1976 Zb.