Uznesenie č. 116/1973 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 109

Čiastka 32/1973
Platnosť od 12.10.1973 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

116

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 27. septembra 1973

o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 109

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 109 a určuje deň ich konania na štvrtok 29. novembra 1973.

Klokoč v. r.