Uznesenie č. 116/1973 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 109

Čiastka 32/1973
Platnosť od 12.10.1973 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

Pôvodný predpis

12.10.1973