Zákon č. 98/1972 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1973

Čiastka 29/1972
Platnosť od 15.12.1972 do31.12.1973
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1973

OBSAH