Vyhláška č. 95/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctv a strojárstva o poskytovaní náborových príspevkov a ostatných náležitostí pracovníkom odboroných pdnikov ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno získyným náborom vykonávaným národnými výbormi na prácu na dodávkach pre výstavbu tranzitného plynovodu

Čiastka 28/1972
Platnosť od 14.12.1972 do30.04.1974
Účinnosť od 14.12.1972 do30.04.1974
Zrušený 33/1974 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.12.1972 - 30.04.1974

Pôvodný predpis

14.12.1972