Vyhláška č. 94/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel

(v znení č. 107/1979 Zb., 20/1982 Zb.)

Čiastka 28/1972
Platnosť od 14.12.1972 do28.02.1991
Účinnosť od 01.03.1982 do28.02.1991
Zrušený 55/1991 Zb.