Vyhláška č. 91/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o normách lehôt výstavby

Čiastka 27/1972
Platnosť od 04.12.1972 do31.12.1981
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1981
Zrušený 105/1981 Zb.