Vyhláška č. 90/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu

(v znení č. 121/1972 Zb.)

Čiastka 27/1972
Platnosť od 04.12.1972 do31.12.1986
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1986
Zrušený 90/1986 Zb.