Nariadenie vlády č. 9/1972 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín

Čiastka 4/1972
Platnosť od 28.02.1972 do30.09.1978
Účinnosť od 28.02.1972 do30.09.1978
Zrušený 58/1978 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.02.1972 - 30.09.1978

Pôvodný predpis

28.02.1972