Vyhláška č. 88/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o preverovaní a schvaľovaní ročných účtovných závierok štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu

Čiastka 26/1972
Platnosť od 15.11.1972 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1989
Zrušený 202/1989 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1973 - 31.12.1989

Pôvodný predpis

15.11.1972