Zákon č. 85/1972 Zb.Zákon o postupe pri uzavieraní zmlúv o hospodárskej kooperácii so zahraničím

Čiastka 25/1972
Platnosť od 10.11.1972 do30.06.1980
Účinnosť od 01.01.1973 do30.06.1980
Zrušený 42/1980 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1973 - 30.06.1980

Pôvodný predpis

10.11.1972