Vyhláška č. 83/1972 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Michalovciach, ktorou sa určuje ďalší mestský a miestny národný výbor v okrese ako stavebný úrad

Čiastka 24/1972
Platnosť od 31.10.1972
Účinnosť od 31.10.1972

OBSAH