Vyhláška č. 81/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1973

(v znení č. 101/1972 Zb., 101/1972 Zb.)

Čiastka 24/1972
Platnosť od 31.10.1972 do31.12.1973
Účinnosť od 31.10.1972 do31.12.1973

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.10.1972 - 31.12.1973 101/1972 Zb.

Pôvodný predpis

31.10.1972