Nariadenie vlády č. 80/1972 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja

Čiastka 24/1972
Platnosť od 31.10.1972 do18.12.1990
Účinnosť od 31.10.1972 do18.12.1990
Zrušený 517/1990 Zb.

OBSAH