Úplné znenie č. 8/1972 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)

Čiastka 3/1972
Platnosť od 25.02.1972 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.