Uznesenie č. 78/1972 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 135 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 24/1972
Platnosť od 31.10.1972 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

78

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 24. októbra 1972

o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 135 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia dopĺňacie voľby vo volebnom obvode č. 135 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia na sobotu 16. decembra 1972.

Indra v. r.