Uznesenie č. 78/1972 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 135 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 24/1972
Platnosť od 31.10.1972 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.