Vyhláška č. 76/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Fincomu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničnoobchodných činností

Čiastka 23/1972
Platnosť od 06.10.1972
Účinnosť od 06.10.1972

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.10.1972 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

06.10.1972