Vyhláška č. 75/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom

Čiastka 23/1972
Platnosť od 06.10.1972
Účinnosť od 21.10.1972
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku VI odseku 1 nadobudla dohoda platnosť dňom podpisu, t. j. 17. marcom 1972.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.10.1972 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

06.10.1972