Vyhláška č. 71/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 22/1972
Platnosť od 19.09.1972 do24.09.1998
Účinnosť od 04.10.1972 do24.09.1998
Zrušený 45/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 21 Dohoda nadobudla platnosť 2. marcom 1972.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
04.10.1972 - 24.09.1998

Pôvodný predpis

19.09.1972