Vyhláška č. 70/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci

(v znení č. 436/2006 Z. z.)

Čiastka 22/1972
Platnosť od 19.09.1972
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 24 nadobudla Dohoda platnosť 13. júlom 1972. Pre ČR bola zrušená oznámením MZV ČR č. 188/1996 Sb. s účinnosťou od 22. mája 1996.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.05.2006 436/2006 Z. z. Aktuálne znenie
04.10.1972 - 25.05.2006

Pôvodný predpis

19.09.1972