Uznesenie č. 68/1972 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 119 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 22/1972
Platnosť od 19.09.1972 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

68

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 13. septembra 1972

o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 119 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia dopĺňacie voľby vo volebnom obvode č. 119 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia na sobotu 18. novembra 1972.

Indra v. r.