Uznesenie č. 68/1972 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 119 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 22/1972
Platnosť od 19.09.1972 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

Pôvodný predpis

19.09.1972