Vyhláška č. 66/1972 Zb.Vyhláška o zadovažovaní pozemku na výstavbu rodinných domčekov

Čiastka 21/1972
Platnosť od 18.09.1972 do30.09.1976
Účinnosť od 01.10.1972 do30.09.1976
Zrušený 50/1976 Zb.