Vyhláška č. 63/1972 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o stiahnutí mincí po 25 halieroch a 3 Kčs a o stiahnutí štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs

Čiastka 19/1972
Platnosť od 11.09.1972
Účinnosť od 11.09.1972

OBSAH