Vyhláška č. 62/1972 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní mincí po 20 halieroch a 2 Kčs

Čiastka 19/1972
Platnosť od 11.09.1972
Účinnosť od 11.09.1972
Redakčná poznámka

Dňom 30. novembra 1993 sa na území Slovenskej republiky sťahujú z obehu mince vydané Štátnou bankou česko-slovenskou po 2 Kčs vzoru 1972 so štátnym znakom Československej socialistickej republiky a s názvom štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.