Nariadenie vlády č. 61/1972 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 20 halieroch a 2 Kčs

Čiastka 19/1972
Platnosť od 11.09.1972 do31.12.2007
Účinnosť od 11.09.1972 do31.12.2007
Zrušený 659/2007 Z. z.

OBSAH