Nariadenie vlády č. 6/1972 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 61/1971 Zb. o čestnom odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR"

Čiastka 2/1972
Platnosť od 20.02.1972 do14.10.1990
Účinnosť od 20.02.1972 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.02.1972 - 14.10.1990

Pôvodný predpis

20.02.1972