Vyhláška č. 58/1972 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých palív, vykurovacích olejov, vykurovacích plynov a elektrickej energie

Čiastka 17/1972
Platnosť od 18.08.1972 do31.12.1985
Účinnosť od 01.10.1972 do31.12.1985
Zrušený 104/1985 Zb.