Vyhláška č. 57/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov

Čiastka 17/1972
Platnosť od 18.08.1972 do31.03.1990
Účinnosť od 01.10.1972 do31.03.1990
Zrušený 28/1990 Zb.

OBSAH