Nariadenie vlády č. 56/1972 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmenách a doplnkoch nariadenia vlády ČSSR č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad

Čiastka 17/1972
Platnosť od 18.08.1972
Účinnosť od 01.09.1972

OBSAH