Vyhláška č. 49/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt

Čiastka 15/1972
Platnosť od 27.07.1972
Účinnosť od 11.08.1972
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 8 dohoda nadobudla platnosť 17. januárom 1972.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.08.1972 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

27.07.1972