Vyhláška č. 48/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskej a priemyselnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou

Čiastka 15/1972
Platnosť od 27.07.1972 do24.11.1994
Účinnosť od 11.08.1972 do24.11.1994
Zrušený 369/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 8 Dohoda nadobudla platnosť 14. decembra 1971.