Vyhláška č. 47/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva o poskytovaní náborových príspevkov a ostatných náležitostí pracovníkom národných podnikov Slovenské magnezitové závody Košice a Banské stavby Prievidza

Čiastka 15/1972
Platnosť od 27.07.1972 do30.04.1974
Účinnosť od 27.07.1972 do30.04.1974
Zrušený 33/1974 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.07.1972 - 30.04.1974

Pôvodný predpis

27.07.1972