Vyhláška č. 46/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vykonaní Zmluvy o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach

Čiastka 14/1972
Platnosť od 12.07.1972
Účinnosť od 27.07.1972
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 26 nadobudla Dohoda platnosť 5. májom 1972.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.07.1972 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

12.07.1972