Vyhláška č. 45/1972 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení vyhláška č. 164/1971 Zb. o tvorbe cien výskumných a vývojových prác

Čiastka 14/1972
Platnosť od 12.07.1972 do31.12.1973
Účinnosť od 01.08.1972 do31.12.1973
Zrušený 137/1973 Zb.