Zákon č. 42/1972 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy

Čiastka 14/1972
Platnosť od 12.07.1972 do30.06.1988
Účinnosť od 01.08.1972 do30.06.1988
Zrušený 51/1988 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1972 - 30.06.1988

Pôvodný predpis

12.07.1972