Uznesenie č. 39/1972 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 111 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 14/1972
Platnosť od 12.07.1972 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.