Uznesenie č. 38/1972 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Čiastka 14/1972
Platnosť od 12.07.1972