Vyhláška č. 3/1972 Zb.Vyhláška Federálneho Ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch

Čiastka 1/1972
Platnosť od 10.02.1972 do31.03.1997
Účinnosť od 10.02.1972 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.02.1972 - 31.03.1997

Pôvodný predpis

10.02.1972